2018-09-25 | 1397/07/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

پشت پرده ایجاد نارضایتی در کامیون‌داران مشهدی؛

خرابکارانی که مانع فعالیت کامیون‌داران می‌شوند

مدیر شرکت تعاونی حمل‌ونقل کامیون داران مشهد گفت: عده‌ای در جاده به کامیون های در حال تردد سنگ پرتاب می کنند و برخی رانندگان از ترس این که به خودروهای آنها آسیب رسد اندکی دست نگه داشته اند تا اوضاع کمی منظم شود.

پیشخوان اخبار